The official emblem for His Majesty the King's 6th Cycle Birthday Anniversary Celebrations, 5 December 1999 Welcome to Kanchanapisek Network Kanchanapisek Network logo


ENGLISH VERSION
เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรี
พระราชประวัติ
พระราชพิธีกาญจนาภิเษก
พระราชกรณียกิจ
โครงการพระราชดำริ
พระราชดำรัส
พระราชอัจฉริยภาพ
เพลงพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงาน
ในเครือข่ายกาญจนาภิเษก

หน่วยงานที่ร่วมเสนอผลงาน
เกี่ยวกับเครือข่ายกาญจนาภิเษก
ความรู้เพื่อคนไทย
Site map
Milestones
Feedback

Main Banner

รักคืนเรือน
RUK KUEN RUEN

Listen here Download here

ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

โอ้รักเอ๋ย
รักเคยชิดเชยชูชื่น
สุดหวานอมสุดขมกลืน
สุดรักยืนยิ่งยง
เมื่อรักหวาน
รักปานดังลมเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรีส่ง
โบกพัดไปให้รักคง
ลิ่วพัดตรงทิศทาง
ครั้นมีบางอารมณ์
พาให้ขื่นขมรักเบาบาง
สายลมเวียนกลางทาง
รักกลับจืดจางห่างไป
โอ้ลมหวน
สายลมแปรปรวนไปได้
ใฝ่พัดมาฝ่าพัดไป
เปลี่ยนเหมือนใจคนเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรี
โอ้ลมเอ๋ย
ลมเคยรำเพยเชยชื่น
กลับพัดเวียนเปลี่ยนทิศคืน
ไม่พัดยืนเรื่อยไป
เปรียบรักหวน
รักมาแปรปรวนไปใหม่
จิตวกเวียนเปลี่ยนน้ำใจ
สุดเสียดายรักเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรี
แม้รักแปรปรวนไป
จะชื่นสุขใจนั้นทำเนา
แท้จริงทุกข์มิเบา
ด้วยถ่านไปเก่ารุมรม
เฝ้าแต่หวัง
รักเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรีเธอยังคงบ่ม
อย่าวกเวียนเปลี่ยนเหมือนลม
ด้วยหวังชมชื่นเชย
เด่นจันทร์ฉาย
จันทร์แรมยังกลายมัวหม่น
เปรียบเหมือนเดือนก็เหมือนคน
จิตวกวนง่ายดาย
ก่อนเคยเห็น
ดวงจันทร์วันเพ็ญพร่างพราย
ก่อนแสงแรงกลับแสงคลาย
ดั่งรักกลายรักจาง
เพราะมีบางอารมณ์
พาให้ขื่นขมรักเบาบาง
เหมือนเดือนเวียนตามทาง
เดือนมืดมัวจางห่างไป
จวบวันเพ็ญ
ดวงจันทร์เวียนเป็นเดือนใหม่
เปรียบรักเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรีอับเฉาไป
กลับรักใหม่คืนคง

เกร็ดน่ารู้
เพลงพระราชนิพนธ์ รักคืนเรือน: Love Over Again เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๑๔ ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. ๒๔๙๕ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย แล้วพระราชทานให้นำออกบรรเลง ในงานของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๕

เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรี: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช

กลับสู่หน้าดัชนีบทเพลงพระราชนิพนธ์


สงวนเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรี พ.ศ.๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรี พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลา | เล่นเกมฟรีของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร